söndag 6 september 2015

Till högläsningens lov

"Dela lika" är en så kallad kapitelbok, tänkt för (och uppskattad av!) unga människor i den typiska bokslukaråldern. Men den är också en väl fungerande högläsningsbok, som kan bereda både barn och vuxna glädje! Och det vet vi ju: att läsa högt för sina barn är att ge dem ett kapital som förräntas genom hela livet. Rabén och Sjögrens förlag slår ett slag för högläsning i en höstkampanj, och jag kan inte låta bli att citera en lång bit ur deras pressutskick:
"Resan mot det egna uttrycket startar i knät på en vuxen. Färden mot en egen språklig identitet, mot ord- och läsförståele och nya insikter om en själv och världen börjar alltid där, tillsammans. Högläsning skapar en särskild intimitet och samhörighet mellan barn och vuxen, som man ofta bär med sig genom hela livet. Högläsning är också, som Ulf Stark har sagt, ett väldigt bra sätt att få en bra kontakt med sina barn i framtiden!
Att den delade läsupplevelsen ger barnet bättre språkutveckling är väl känt. Barn som någon läser för har långt större ordförråd, förstår sammanhang bättre och kan lättare redogöra för händelseförlopp än andra barn. En ny studie från USA ger biologiskt belägg för effekten: ju mer högläsning som barnen exponerades för under 3-5-årsåldern desto mer aktiverades vissa delar av hjärnan när det fick lyssna på en uppläst berättelse (Dagens Medicin, 2015-08-11).
Egentligen är det självklart – när vi läser tillsammans får bokstäverna liv. Vi kan prata om karaktärer, händelser och företeelser, dyka ner i texten och fånga svåra ord som kan göras begripliga. Osynliga undertexter kan framträda och vi kan skratta tillsammans istället för var för sig. Här läggs grunden till den egna läsinlärningen, framgång i skolan och ett språkligt självförtroende som ger modet att ta plats i världen."
Så sätt igång nu om du inte redan gjort det. Bered plats åt dina barn i gräddfilen mot framtiden!